Zainteresowanie pracą – nie jest najważniejsze w karierze

Psycholodzy z University of Houston twierdzą, że zainteresowanie, miłość do pracy nie jest kluczowym czynnikiem zadowolenia ze swojego zawodu.

Naukowcy przeanalizowali wyniki 65-letnich obserwacji, które odbywały się od 1949 w 2016 roku, a także studiowali wyniki 105 badań, łączących ponad 38,6 tysiące uczestników.

Naukowcy doszli do wniosku, że zainteresowanie człowieka do zawodu, którym się zajmuje, nie jest tak ważne, jeśli chodzi o zadowolenie ze swojej pracy. Istnieją inne czynniki, które powodują poczucie satysfakcji – organizacja, szef, koledzy i wynagrodzenie.

To znaczy, że aby uzyskać radości z pracy, nie ma potrzeby, aby spróbować znaleźć coś, co idealnie zgodne z interesem pracownika. Jeśli nie chodzi nienawiści do swoich obowiązków, to człowieka może zorganizować uczciwe wynagrodzenie i bardzo dobre relacje z kolegami i przełożonymi. Te czynniki są ważne dla wydajności pracy i promocji.

Ta opinia jest sprzeczna z punktu widzenia, często występującej w podręcznikach o poradnictwa zawodowego, która głosi, że zgodność interesów osobistych wykonywanych obowiązków ważne dla uzyskania satysfakcji z pracy. Praktyka, według naukowców, pokazuje, że dla człowieka ważniejsze dobrze zarabiać i być spełnionym swoim pracownikom otoczeniem.

Anna Kowalczyk

Edytor serwisu

Rate author